Podmienky používania

Používaním tejto webovej stránky bezpodmienečne súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami užívania. Pred použitím tejto webovej stránky, prosím prečítajte si pozorne tieto podmienky.

PRÁVNE VYHLÁSENIE

Prevádzkovateľ webu nedáva žiadnu záruku za bezchybný obsah, spoľahlivosť, a za opravy chýb webové stránky. Taky Vám nemôžeme zaručiť že naše webové stránky a servery cez ktoré sú Vám sprístupnené služby budú bez vírusu či iných škodlivých komponentov.

OBMEDZENIA POUŽÍVANIE MATERIÁLOV

Majiteľom a prevádzkovateľom tejto webovej stránky je Krisztian Mandik. Akékoľvek kopírovanie, re-publikácie materiálov webové stránky je zakázané. Webová stránka obsahuje len všeobecné informácie.

ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK

V rozsahu povolenom zákonom vylučujeme akúkoľvek formu záruky.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Všetky ochranné známky a registrované ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Používanie tejto webovej stránky je na základe vlastného rozhodnutia používateľov, ktorí sú zodpovední za dodržiavanie miestnych zákonov. Prevádzka servera, užívanie jeho služieb a všetky právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Prípadné spory týkajúce sa súťaže bude rozhodovať príslušný súd Českej republiky.
V iných jazykoch: en hu cz sk