Portál o programování


Kľúčová slová


Programovací jazyky

Pascal

Niektoré príkazy z Pascal:
reálna konštanta - Desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej ...
32-bitové celé číslo - Dátový typ 32bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
Väčší alebo rovný - Operátor Väčší alebo rovný je logický operátor, kt...
Cyklus s podmienkou na začiatku - Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
Viac o Pascal

FreeBASIC

Niektoré príkazy z FreeBASIC:
Zvyšok po delení - Pomocou operátora zvyšok po delení môžeme vypočíta...
reálna konštanta - Desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej ...
8-bitové celé číslo - Dátový typ 8bitové celé číslo slúži na ukladanie z...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
Viac o FreeBASIC

C++

Niektoré príkazy z C++:
explicitná konverzia na 32-bezznamienkové číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
príkaz dekrementacia - Príkaz dekrementacia je matematická operácia, ktor...
Menšie ako - Operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa ...
jednoriadkový komentár - V prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
Viac o C++

Java

Niektoré príkazy z Java:
explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Negácia - Logický operátor negácia sa používá k určování opa...
Príkaz prerušenie - Slúži na okamžité prerušenie cyklu. po spustošení,...
reálna konštanta - Desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej ...
Viac o Java

Visual Basic .NET

Niektoré príkazy z Visual Basic .NET:
priradenie - Operátor priradenia slúži na priradenie hodnoty do...
16-bitové celé číslo - Dátový typ 16bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
príkaz pokračovanie - Tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o Visual Basic .NET

Object Pascal

Niektoré príkazy z Object Pascal:
Logický súčet - Logický súčet funguje následovne: len v tom prípad...
16-bitove bezznamienkové číslo - Dátový typ 16-bitove bezznamienkové číslo slúži na...
jednoriadkový komentár - V prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
príkaz pokračovanie - Tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
Viac o Object Pascal

PHP

Niektoré príkazy z PHP:
Podmienený príkaz - Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
Negácia bit po bite - Jedničkový doplnok, známy tiež ako operácia bitová...
Logický typ - Jeden typ, ktorý sa používa na uloženie logických ...
desiatková konštanta - Desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
Viac o PHP

C

Niektoré príkazy z C:
príkaz inkrementácia - Príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
Väčší alebo rovný - Operátor Väčší alebo rovný je logický operátor, kt...
explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
viacriadkový komentár - V prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej ...
Viac o C

Basic

Niektoré príkazy z Basic:
16-bitové celé číslo - Dátový typ 16bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
Odčítanie - Odčítanie je matematická operácia, môže byť použit...
príkaz pokračovanie - Tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
osmičková konštanta - Konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež zn...
Viac o Basic

C#

Niektoré príkazy z C#:
osmičková konštanta - Konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež zn...
explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Výrazový príkaz - Výrazový príkaz je vyhodnotením výrazu, urobí vyho...
Logický súčin - Logický súčin funguje následovne: výsledkom je pra...
Viac o C#

JavaScript

Niektoré príkazy z JavaScript:
jednoriadkový komentár - V prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
použitie premennej - Použitím premennej možno pristupovať k dátám ulože...
Väčší ako - Operátor Väčší ako je logický operátor, ktorý sa p...
Podmienený príkaz - Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
Viac o JavaScript

Free Pascal

Niektoré príkazy z Free Pascal:
Menšie ako - Operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa ...
explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
príkaz inkrementácia - Príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
Viac o Free Pascal

Visual C++ .NET

Niektoré príkazy z Visual C++ .NET:
viacriadkový komentár - V prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej ...
deklarácia automatickej premennej - Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.
Negácia - Logický operátor negácia sa používá k určování opa...
príkaz dekrementacia - Príkaz dekrementacia je matematická operácia, ktor...
Viac o Visual C++ .NET
V iných jazykoch: en hu cz sk