Portál o programování


Kľúčová slová


Programovací jazyky

Visual C++ .NET

Niektoré príkazy z Visual C++ .NET:
Bitový posun doprava - Bitový posun dopravo toľkokrát posunie bity vstupn...
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
desiatková konštanta - Desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
Viac o Visual C++ .NET

PHP

Niektoré príkazy z PHP:
Väčší ako - Operátor Väčší ako je logický operátor, ktorý sa p...
príkaz pokračovanie - Tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
desiatková konštanta - Desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
Viac o PHP

Java

Niektoré príkazy z Java:
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
logická konštanta nepravdy - logická konštanta nepravdy sa používa nasledovne:
zmena znamienka - Operátor záporné znamienko slúži pre zmenu znamien...
Cyklus s podmienkou na začiatku - Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
Viac o Java

C

Niektoré príkazy z C:
16-bitove bezznamienkové číslo - Dátový typ 16-bitove bezznamienkové číslo slúži na...
zmena znamienka - Operátor záporné znamienko slúži pre zmenu znamien...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
osmičková konštanta - Konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež zn...
Viac o C

Visual Basic .NET

Niektoré príkazy z Visual Basic .NET:
Príkaz prerušenie - Slúži na okamžité prerušenie cyklu. po spustošení,...
explicitná konverzia na logický typ - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
priradenie - Operátor priradenia slúži na priradenie hodnoty do...
osmičková konštanta - Konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež zn...
Viac o Visual Basic .NET

C#

Niektoré príkazy z C#:
osmičková konštanta - Konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež zn...
Logický súčet - Logický súčet funguje následovne: len v tom prípad...
Podmienený príkaz - Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
64-bitové reálne číslo - 64-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -1.7...
Viac o C#

Free Pascal

Niektoré príkazy z Free Pascal:
deklarácia premennej - Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.
Menšie ako - Operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa ...
príkaz inkrementácia - Príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
desiatková konštanta - Desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
Viac o Free Pascal

Object Pascal

Niektoré príkazy z Object Pascal:
explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Podmienený príkaz - Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
Bitový posun doľava - Bitový posun vľavo toľkokrát posunie bity vstupnéh...
reálna konštanta - Desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej ...
Viac o Object Pascal

JavaScript

Niektoré príkazy z JavaScript:
Bitový súčet - Bitový súčet iným menom nastavovač 1. názov nastav...
Podmienený príkaz - Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
logická konštanta pravdy - logická konštanta pravdy sa používa nasledovne:
použitie premennej - Použitím premennej možno pristupovať k dátám ulože...
Viac o JavaScript

Pascal

Niektoré príkazy z Pascal:
Sčítanie - Sčítanie je matematická operácia, môže byť použitá...
Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. p...
explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
logická konštanta nepravdy - logická konštanta nepravdy sa používa nasledovne:
Viac o Pascal

C++

Niektoré príkazy z C++:
príkaz dekrementacia - Príkaz dekrementacia je matematická operácia, ktor...
explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
jednoriadkový komentár - V prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
zmena znamienka - Operátor záporné znamienko slúži pre zmenu znamien...
Viac o C++

FreeBASIC

Niektoré príkazy z FreeBASIC:
Zvyšok po delení - Pomocou operátora zvyšok po delení môžeme vypočíta...
8-bitové celé číslo - Dátový typ 8bitové celé číslo slúži na ukladanie z...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
osmičková konštanta - Konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež zn...
Viac o FreeBASIC

Basic

Niektoré príkazy z Basic:
explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Rovná sa - Operátor Rovná sa je logický operátor, ktorý sa po...
Cyklus s podmienkou na začiatku kym podmienka je nepravda - Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
jednoriadkový komentár - V prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
Viac o Basic
V iných jazykoch: en hu cz sk