Portál o programování


Kľúčová slová


Programovací jazyky

Pascal

Niektoré príkazy z Pascal:
zátvorka - Používaním zátvoriek môžeme zmeniť poradie vyhodno...
64-bitové reálne číslo - 64-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -1.7...
príkaz inkrementácia - Príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
desiatková konštanta - Desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
Viac o Pascal

Object Pascal

Niektoré príkazy z Object Pascal:
príkaz dekrementacia - Príkaz dekrementacia je matematická operácia, ktor...
deklarácia premennej - Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.
desiatková konštanta - Desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
Nerovná sa - Operátor Nerovná sa je logický operátor, ktorý sa ...
Viac o Object Pascal

Visual Basic .NET

Niektoré príkazy z Visual Basic .NET:
64-bitové reálne číslo - 64-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -1.7...
Podmienený príkaz - Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
logická konštanta pravdy - logická konštanta pravdy sa používa nasledovne:
Logický súčet - Logický súčet funguje následovne: len v tom prípad...
Viac o Visual Basic .NET

FreeBASIC

Niektoré príkazy z FreeBASIC:
Celočíselné delenie - Delenie celých čísel je matematická operácia, ktor...
Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. p...
8-bitové celé číslo - Dátový typ 8bitové celé číslo slúži na ukladanie z...
osmičková konštanta - Konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež zn...
Viac o FreeBASIC

JavaScript

Niektoré príkazy z JavaScript:
príkaz inkrementácia - Príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Bitový exkluzívny súčet - Hlavná oblasť použitia operátora bitový exkluzívny...
použitie premennej - Použitím premennej možno pristupovať k dátám ulože...
Viac o JavaScript

C

Niektoré príkazy z C:
Príkaz prerušenie - Slúži na okamžité prerušenie cyklu. po spustošení,...
deklarácia automatickej premennej - Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.
Odčítanie - Odčítanie je matematická operácia, môže byť použit...
reálna konštanta - Desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej ...
Viac o C

PHP

Niektoré príkazy z PHP:
Podmienený príkaz - Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
osmičková konštanta - Konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež zn...
explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Bitový posun doprava - Bitový posun dopravo toľkokrát posunie bity vstupn...
Viac o PHP

C#

Niektoré príkazy z C#:
explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
Delenie - Delenie je matematická operácia, môže byť použitá ...
jednoriadkový komentár - V prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
Viac o C#

C++

Niektoré príkazy z C++:
Menšie ako - Operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa ...
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
zložený príkaz - Zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spoj...
osmičková konštanta - Konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež zn...
Viac o C++

Visual C++ .NET

Niektoré príkazy z Visual C++ .NET:
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
zátvorka - Používaním zátvoriek môžeme zmeniť poradie vyhodno...
Výrazový príkaz - Výrazový príkaz je vyhodnotením výrazu, urobí vyho...
64-bitove bezznamienkové číslo - Dátový typ 64-bitove bezznamienkové číslo slúži na...
Viac o Visual C++ .NET

Basic

Niektoré príkazy z Basic:
explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Menší alebo rovný - Operátor Menší alebo rovný je logický operátor, kt...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Príkaz prerušenie - Slúži na okamžité prerušenie cyklu. po spustošení,...
Viac o Basic

Free Pascal

Niektoré príkazy z Free Pascal:
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
Rovná sa - Operátor Rovná sa je logický operátor, ktorý sa po...
osmičková konštanta - Konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež zn...
zložený príkaz - Zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spoj...
Viac o Free Pascal

Java

Niektoré príkazy z Java:
Odčítanie - Odčítanie je matematická operácia, môže byť použit...
explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
viacriadkový komentár - V prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej ...
Podmienený príkaz - Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
Viac o Java
V iných jazykoch: en hu cz sk