Portál o programování


Kľúčová slová


Programovací jazyky

Basic

Niektoré príkazy z Basic:
Sčítanie - Sčítanie je matematická operácia, môže byť použitá...
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o Basic

Visual Basic .NET

Niektoré príkazy z Visual Basic .NET:
Logický súčet - Logický súčet funguje následovne: len v tom prípad...
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o Visual Basic .NET

C++

Niektoré príkazy z C++:
Negácia - Logický operátor negácia sa používá k určování opa...
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o C++

C#

Niektoré príkazy z C#:
Výrazový príkaz - Výrazový príkaz je vyhodnotením výrazu, urobí vyho...
Odčítanie - Odčítanie je matematická operácia, môže byť použit...
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o C#

JavaScript

Niektoré príkazy z JavaScript:
Sčítanie - Sčítanie je matematická operácia, môže byť použitá...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
použitie premennej - Použitím premennej možno pristupovať k dátám ulože...
Viac o JavaScript

Object Pascal

Niektoré príkazy z Object Pascal:
Násobenie - Násobenie je matematická operácia, môže byť použit...
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
Cyklus s podmienkou na začiatku - Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o Object Pascal

PHP

Niektoré príkazy z PHP:
Násobenie - Násobenie je matematická operácia, môže byť použit...
64-bitové reálne číslo - 64-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -1.7...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o PHP

C

Niektoré príkazy z C:
Delenie - Delenie je matematická operácia, môže byť použitá ...
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o C

Pascal

Niektoré príkazy z Pascal:
Bitový posun doľava - Bitový posun vľavo toľkokrát posunie bity vstupnéh...
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
Cyklus s podmienkou na začiatku - Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o Pascal

Visual C++ .NET

Niektoré príkazy z Visual C++ .NET:
Bitový posun doľava - Bitový posun vľavo toľkokrát posunie bity vstupnéh...
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o Visual C++ .NET

Java

Niektoré príkazy z Java:
Bitový posun doprava - Bitový posun dopravo toľkokrát posunie bity vstupn...
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o Java

Free Pascal

Niektoré príkazy z Free Pascal:
Bitový súčet - Bitový súčet iným menom nastavovač 1. názov nastav...
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
Cyklus s podmienkou na začiatku - Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o Free Pascal

FreeBASIC

Niektoré príkazy z FreeBASIC:
Negácia bit po bite - Jedničkový doplnok, známy tiež ako operácia bitová...
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o FreeBASIC
V iných jazykoch: en hu cz sk