Portál o programování

Web:

Kľúčová slová

Web:

Programovací jazyky


C++

niektoré príkazy z C++:
Podmienený príkaz - pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
zátvorka - používaním zátvoriek môžeme zmeniť poradie vyhodno...
64-bitové reálne číslo - 64-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -1.7...
jednoriadkový komentár - v prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
Viac o C++

PHP

niektoré príkazy z PHP:
Logický súčin - logický súčin funguje následovne: výsledkom je pra...
viacriadkový komentár - v prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej ...
32-bitové celé číslo - dátový typ 32bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
Cyklus s podmienkou na konci - testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
Viac o PHP

Object Pascal

niektoré príkazy z Object Pascal:
Negácia - logický operátor negácia sa používá k určování opa...
explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda - testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. p...
reálna konštanta - desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej ...
Viac o Object Pascal

FreeBASIC

niektoré príkazy z FreeBASIC:
Nerovná sa - operátor Nerovná sa je logický operátor, ktorý sa ...
64-bitové reálne číslo - 64-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -1.7...
Cyklus s podmienkou na konci - testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
reálna konštanta - desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej ...
Viac o FreeBASIC

Free Pascal

niektoré príkazy z Free Pascal:
desiatková konštanta - desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
explicitná konverzia na 64-bitové celé číslo - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Bitový súčin - bitový súčin iným menom operácia na zmazanie bitu....
zložený príkaz - zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spoj...
Viac o Free Pascal

Visual C++ .NET

niektoré príkazy z Visual C++ .NET:
zátvorka - používaním zátvoriek môžeme zmeniť poradie vyhodno...
16-bitové celé číslo - dátový typ 16bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
Cyklus s podmienkou na začiatku - testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
šestnástková konštanta - šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o Visual C++ .NET

Pascal

niektoré príkazy z Pascal:
priradenie - operátor priradenia slúži na priradenie hodnoty do...
8-bitové celé číslo - dátový typ 8bitové celé číslo slúži na ukladanie z...
Príkaz prerušenie - slúži na okamžité prerušenie cyklu. po spustošení,...
desiatková konštanta - desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
Viac o Pascal

JavaScript

niektoré príkazy z JavaScript:
Cyklus s podmienkou na konci - testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
šestnástková konštanta - šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
explicitná konverzia na logický typ - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Bitový súčet - bitový súčet iným menom nastavovač 1. názov nastav...
Viac o JavaScript

Visual Basic .NET

niektoré príkazy z Visual Basic .NET:
jednoriadkový komentár - v prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
zmena znamienka - operátor záporné znamienko slúži pre zmenu znamien...
16-bitové celé číslo - dátový typ 16bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
Príkaz prerušenie - slúži na okamžité prerušenie cyklu. po spustošení,...
Viac o Visual Basic .NET

Java

niektoré príkazy z Java:
Delenie - Delenie je matematická operácia, môže byť použitá ...
64-bitové reálne číslo - 64-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -1.7...
Podmienený príkaz - pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
viacriadkový komentár - v prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej ...
Viac o Java

C#

niektoré príkazy z C#:
Logický súčet - logický súčet funguje následovne: len v tom prípad...
explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
príkaz pokračovanie - tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
jednoriadkový komentár - v prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
Viac o C#

C

niektoré príkazy z C:
deklarácia premennej - deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.
Výrazový príkaz - výrazový príkaz je vyhodnotením výrazu, urobí vyho...
Odčítanie - Odčítanie je matematická operácia, môže byť použit...
desiatková konštanta - desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
Viac o C

Basic

niektoré príkazy z Basic:
priradenie - operátor priradenia slúži na priradenie hodnoty do...
príkaz pokračovanie - tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
jednoriadkový komentár - v prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
Viac o Basic
V iných jazykoch: en hu cz sk