Portál o programování

Web:

Kľúčová slová

Web:

Programovací jazyky


C#

niektoré príkazy z C#:
Rovná sa - operátor Rovná sa je logický operátor, ktorý sa po...
príkaz inkrementácia - príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
Logický typ - jeden typ, ktorý sa používa na uloženie logických ...
osmičková konštanta - konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež zn...
Viac o C#

JavaScript

niektoré príkazy z JavaScript:
príkaz inkrementácia - príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
Negácia - logický operátor negácia sa používá k určování opa...
viacriadkový komentár - v prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej ...
použitie premennej - použitím premennej možno pristupovať k dátám ulože...
Viac o JavaScript

Visual C++ .NET

niektoré príkazy z Visual C++ .NET:
osmičková konštanta - konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež zn...
použitie premennej - použitím premennej možno pristupovať k dátám ulože...
príkaz dekrementacia - príkaz dekrementacia je matematická operácia, ktor...
Bitový exkluzívny súčet - hlavná oblasť použitia operátora bitový exkluzívny...
Viac o Visual C++ .NET

C

niektoré príkazy z C:
reálna konštanta - desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej ...
deklarácia automatickej premennej - deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.
Logický súčin - logický súčin funguje následovne: výsledkom je pra...
Podmienený príkaz - pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
Viac o C

Java

niektoré príkazy z Java:
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
Sčítanie - Sčítanie je matematická operácia, môže byť použitá...
šestnástková konštanta - šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
príkaz inkrementácia - príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
Viac o Java

C++

niektoré príkazy z C++:
príkaz pokračovanie - tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
64-bitove bezznamienkové číslo - dátový typ 64-bitove bezznamienkové číslo slúži na...
Sčítanie - Sčítanie je matematická operácia, môže byť použitá...
reálna konštanta - desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej ...
Viac o C++

PHP

niektoré príkazy z PHP:
Negácia - logický operátor negácia sa používá k určování opa...
logická konštanta pravdy - logická konštanta pravdy sa používa nasledovne:
príkaz inkrementácia - príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
explicitná konverzia na logický typ - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Viac o PHP

FreeBASIC

niektoré príkazy z FreeBASIC:
Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda - testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. p...
32-bitové celé číslo - dátový typ 32bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
Negácia bit po bite - jedničkový doplnok, známy tiež ako operácia bitová...
šestnástková konštanta - šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o FreeBASIC

Object Pascal

niektoré príkazy z Object Pascal:
explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Delenie - Delenie je matematická operácia, môže byť použitá ...
šestnástková konštanta - šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Podmienený príkaz - pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
Viac o Object Pascal

Free Pascal

niektoré príkazy z Free Pascal:
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
Sčítanie - Sčítanie je matematická operácia, môže byť použitá...
príkaz dekrementacia - príkaz dekrementacia je matematická operácia, ktor...
logická konštanta pravdy - logická konštanta pravdy sa používa nasledovne:
Viac o Free Pascal

Visual Basic .NET

niektoré príkazy z Visual Basic .NET:
Delenie - Delenie je matematická operácia, môže byť použitá ...
jednoriadkový komentár - v prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
32-bitové celé číslo - dátový typ 32bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda - testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. p...
Viac o Visual Basic .NET

Pascal

niektoré príkazy z Pascal:
explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda - testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. p...
Odčítanie - Odčítanie je matematická operácia, môže byť použit...
viacriadkový komentár - v prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej ...
Viac o Pascal

Basic

niektoré príkazy z Basic:
deklarácia premennej - deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.
Rovná sa - operátor Rovná sa je logický operátor, ktorý sa po...
desiatková konštanta - desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
Cyklus s podmienkou na začiatku - testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
Viac o Basic
V iných jazykoch: en hu cz sk