Portál o programování

Web:

Kľúčová slová

Web:

Programovací jazyky


C++

niektoré príkazy z C++:
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
šestnástková konštanta - šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Logický súčin - logický súčin funguje následovne: výsledkom je pra...
Cyklus s podmienkou na konci - testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
Viac o C++

Object Pascal

niektoré príkazy z Object Pascal:
Celočíselné delenie - delenie celých čísel je matematická operácia, ktor...
16-bitové celé číslo - dátový typ 16bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
príkaz pokračovanie - tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
viacriadkový komentár - v prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej ...
Viac o Object Pascal

Java

niektoré príkazy z Java:
Menšie ako - operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa ...
Podmienený príkaz - pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
použitie premennej - použitím premennej možno pristupovať k dátám ulože...
logická konštanta pravdy - logická konštanta pravdy sa používa nasledovne:
Viac o Java

FreeBASIC

niektoré príkazy z FreeBASIC:
Cyklus s podmienkou na začiatku kym podmienka je nepravda - testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
explicitná konverzia na logický typ - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Väčší ako - operátor Väčší ako je logický operátor, ktorý sa p...
šestnástková konštanta - šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o FreeBASIC

Basic

niektoré príkazy z Basic:
desiatková konštanta - desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
Negácia bit po bite - jedničkový doplnok, známy tiež ako operácia bitová...
Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda - testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. p...
16-bitové celé číslo - dátový typ 16bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
Viac o Basic

C

niektoré príkazy z C:
Bitový súčet - bitový súčet iným menom nastavovač 1. názov nastav...
desiatková konštanta - desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
príkaz pokračovanie - tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Viac o C

PHP

niektoré príkazy z PHP:
Logický typ - jeden typ, ktorý sa používa na uloženie logických ...
Negácia bit po bite - jedničkový doplnok, známy tiež ako operácia bitová...
príkaz dekrementacia - príkaz dekrementacia je matematická operácia, ktor...
viacriadkový komentár - v prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej ...
Viac o PHP

JavaScript

niektoré príkazy z JavaScript:
Bitový posun doľava - bitový posun vľavo toľkokrát posunie bity vstupnéh...
explicitná konverzia na logický typ - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Cyklus s podmienkou na začiatku - testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
osmičková konštanta - konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež zn...
Viac o JavaScript

Visual C++ .NET

niektoré príkazy z Visual C++ .NET:
Logický typ - jeden typ, ktorý sa používa na uloženie logických ...
Výrazový príkaz - výrazový príkaz je vyhodnotením výrazu, urobí vyho...
Negácia - logický operátor negácia sa používá k určování opa...
logická konštanta nepravdy - logická konštanta nepravdy sa používa nasledovne:
Viac o Visual C++ .NET

C#

niektoré príkazy z C#:
explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Delenie - Delenie je matematická operácia, môže byť použitá ...
šestnástková konštanta - šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
zložený príkaz - zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spoj...
Viac o C#

Visual Basic .NET

niektoré príkazy z Visual Basic .NET:
jednoriadkový komentár - v prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
32-bitové reálne číslo - 32-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -3.4...
Násobenie - Násobenie je matematická operácia, môže byť použit...
Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda - testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. p...
Viac o Visual Basic .NET

Free Pascal

niektoré príkazy z Free Pascal:
jednoriadkový komentár - v prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
64-bitové reálne číslo - 64-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -1.7...
Príkaz prerušenie - slúži na okamžité prerušenie cyklu. po spustošení,...
Delenie - Delenie je matematická operácia, môže byť použitá ...
Viac o Free Pascal

Pascal

niektoré príkazy z Pascal:
Logický súčet - logický súčet funguje následovne: len v tom prípad...
explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
reálna konštanta - desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej ...
príkaz pokračovanie - tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
Viac o Pascal
V iných jazykoch: en hu cz sk