Portál o programování


Kľúčová slová


Programovací jazyky

C#

Niektoré príkazy z C#:
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Bitový posun doľava - Bitový posun vľavo toľkokrát posunie bity vstupnéh...
Cyklus s podmienkou na začiatku - Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
Viac o C#

C

Niektoré príkazy z C:
zmena znamienka - Operátor záporné znamienko slúži pre zmenu znamien...
desiatková konštanta - Desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
8-bitové celé číslo - Dátový typ 8bitové celé číslo slúži na ukladanie z...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
Viac o C

Visual C++ .NET

Niektoré príkazy z Visual C++ .NET:
Delenie - Delenie je matematická operácia, môže byť použitá ...
príkaz inkrementácia - Príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
reálna konštanta - Desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej ...
Viac o Visual C++ .NET

PHP

Niektoré príkazy z PHP:
príkaz inkrementácia - Príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
osmičková konštanta - Konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež zn...
Menší alebo rovný - Operátor Menší alebo rovný je logický operátor, kt...
64-bitové reálne číslo - 64-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -1.7...
Viac o PHP

Basic

Niektoré príkazy z Basic:
príkaz pokračovanie - Tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
deklarácia premennej - Deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.
Násobenie - Násobenie je matematická operácia, môže byť použit...
osmičková konštanta - Konštanty z osmičkovej číselnej sústavy sú tiež zn...
Viac o Basic

Free Pascal

Niektoré príkazy z Free Pascal:
Logický súčin - Logický súčin funguje následovne: výsledkom je pra...
explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
reálna konštanta - Desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej ...
Podmienený príkaz - Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
Viac o Free Pascal

Object Pascal

Niektoré príkazy z Object Pascal:
64-bitové reálne číslo - 64-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -1.7...
zložený príkaz - Zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spoj...
Delenie - Delenie je matematická operácia, môže byť použitá ...
logická konštanta pravdy - logická konštanta pravdy sa používa nasledovne:
Viac o Object Pascal

Java

Niektoré príkazy z Java:
explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
priradenie - Operátor priradenia slúži na priradenie hodnoty do...
príkaz pokračovanie - Tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
logická konštanta pravdy - logická konštanta pravdy sa používa nasledovne:
Viac o Java

Pascal

Niektoré príkazy z Pascal:
Väčší ako - Operátor Väčší ako je logický operátor, ktorý sa p...
32-bitové celé číslo - Dátový typ 32bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
príkaz dekrementacia - Príkaz dekrementacia je matematická operácia, ktor...
Viac o Pascal

JavaScript

Niektoré príkazy z JavaScript:
jednoriadkový komentár - V prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
Sčítanie - Sčítanie je matematická operácia, môže byť použitá...
príkaz inkrementácia - Príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
explicitná konverzia na logický typ - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Viac o JavaScript

FreeBASIC

Niektoré príkazy z FreeBASIC:
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
logická konštanta nepravdy - logická konštanta nepravdy sa používa nasledovne:
explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Bitový súčin - Bitový súčin iným menom operácia na zmazanie bitu....
Viac o FreeBASIC

C++

Niektoré príkazy z C++:
viacriadkový komentár - V prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej ...
zmena znamienka - Operátor záporné znamienko slúži pre zmenu znamien...
32-bitové celé číslo - Dátový typ 32bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
Príkaz prerušenie - Slúži na okamžité prerušenie cyklu. po spustošení,...
Viac o C++

Visual Basic .NET

Niektoré príkazy z Visual Basic .NET:
Delenie - Delenie je matematická operácia, môže byť použitá ...
explicitná konverzia na 64-bezznamienkové číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Podmienený príkaz - Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
jednoriadkový komentár - V prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
Viac o Visual Basic .NET
V iných jazykoch: en hu cz sk