Portál o programování


Kľúčová slová


Programovací jazyky

PHP

Niektoré príkazy z PHP:
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
explicitná konverzia na logický typ - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Negácia bit po bite - Jedničkový doplnok, známy tiež ako operácia bitová...
viacriadkový komentár - V prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej ...
Viac o PHP

Pascal

Niektoré príkazy z Pascal:
Bitový súčin - Bitový súčin iným menom operácia na zmazanie bitu....
8-bitové celé číslo - Dátový typ 8bitové celé číslo slúži na ukladanie z...
zložený príkaz - Zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spoj...
viacriadkový komentár - V prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej ...
Viac o Pascal

Java

Niektoré príkazy z Java:
Násobenie - Násobenie je matematická operácia, môže byť použit...
32-bitové celé číslo - Dátový typ 32bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
zložený príkaz - Zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spoj...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o Java

Free Pascal

Niektoré príkazy z Free Pascal:
použitie premennej - Použitím premennej možno pristupovať k dátám ulože...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Príkaz prerušenie - Slúži na okamžité prerušenie cyklu. po spustošení,...
Delenie - Delenie je matematická operácia, môže byť použitá ...
Viac o Free Pascal

Basic

Niektoré príkazy z Basic:
Väčší alebo rovný - Operátor Väčší alebo rovný je logický operátor, kt...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
32-bitové celé číslo - Dátový typ 32bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
desiatková konštanta - Desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
Viac o Basic

C#

Niektoré príkazy z C#:
64-bitové celé číslo - Dátový typ 64bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
príkaz inkrementácia - Príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
Menší alebo rovný - Operátor Menší alebo rovný je logický operátor, kt...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o C#

Object Pascal

Niektoré príkazy z Object Pascal:
viacriadkový komentár - V prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej ...
32-bitove bezznamienkové číslo - Dátový typ 32-bitove bezznamienkové číslo slúži na...
Cyklus s podmienkou na začiatku - Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
Bitový posun doprava - Bitový posun dopravo toľkokrát posunie bity vstupn...
Viac o Object Pascal

C++

Niektoré príkazy z C++:
Menšie ako - Operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa ...
Logický typ - Jeden typ, ktorý sa používa na uloženie logických ...
desiatková konštanta - Desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
príkaz inkrementácia - Príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
Viac o C++

JavaScript

Niektoré príkazy z JavaScript:
Sčítanie - Sčítanie je matematická operácia, môže byť použitá...
Cyklus s podmienkou na začiatku - Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
logická konštanta pravdy - logická konštanta pravdy sa používa nasledovne:
explicitná konverzia na logický typ - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Viac o JavaScript

Visual Basic .NET

Niektoré príkazy z Visual Basic .NET:
Podmienený príkaz - Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
Menšie ako - Operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa ...
použitie premennej - Použitím premennej možno pristupovať k dátám ulože...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o Visual Basic .NET

FreeBASIC

Niektoré príkazy z FreeBASIC:
Nerovná sa - Operátor Nerovná sa je logický operátor, ktorý sa ...
explicitná konverzia na 8-bitové celé číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Cyklus s podmienkou na začiatku - Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
viacriadkový komentár - V prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej ...
Viac o FreeBASIC

Visual C++ .NET

Niektoré príkazy z Visual C++ .NET:
explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Negácia - Logický operátor negácia sa používá k určování opa...
príkaz pokračovanie - Tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
viacriadkový komentár - V prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej ...
Viac o Visual C++ .NET

C

Niektoré príkazy z C:
32-bitové celé číslo - Dátový typ 32bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
Odčítanie - Odčítanie je matematická operácia, môže byť použit...
jednoriadkový komentár - V prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
Podmienený príkaz - Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
Viac o C
V iných jazykoch: en hu cz sk