Portál o programování

Web:

Kľúčová slová

Web:

Programovací jazyky


JavaScript

niektoré príkazy z JavaScript:
zmena znamienka - operátor záporné znamienko slúži pre zmenu znamien...
Cyklus s podmienkou na konci - testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
šestnástková konštanta - šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
použitie premennej - použitím premennej možno pristupovať k dátám ulože...
Viac o JavaScript

Java

niektoré príkazy z Java:
Logický súčet - logický súčet funguje následovne: len v tom prípad...
deklarácia automatickej premennej - deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.
Cyklus s podmienkou na začiatku - testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
desiatková konštanta - desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
Viac o Java

PHP

niektoré príkazy z PHP:
logická konštanta pravdy - logická konštanta pravdy sa používa nasledovne:
zmena znamienka - operátor záporné znamienko slúži pre zmenu znamien...
Cyklus s podmienkou na konci - testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
Logický typ - jeden typ, ktorý sa používa na uloženie logických ...
Viac o PHP

Pascal

niektoré príkazy z Pascal:
explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Bitový exkluzívny súčet - hlavná oblasť použitia operátora bitový exkluzívny...
príkaz inkrementácia - príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
desiatková konštanta - desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
Viac o Pascal

FreeBASIC

niektoré príkazy z FreeBASIC:
explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Cyklus s podmienkou na začiatku - testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
Zvyšok po delení - pomocou operátora zvyšok po delení môžeme vypočíta...
jednoriadkový komentár - v prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
Viac o FreeBASIC

C++

niektoré príkazy z C++:
Bitový posun doprava - bitový posun dopravo toľkokrát posunie bity vstupn...
príkaz dekrementacia - príkaz dekrementacia je matematická operácia, ktor...
explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
logická konštanta pravdy - logická konštanta pravdy sa používa nasledovne:
Viac o C++

Free Pascal

niektoré príkazy z Free Pascal:
šestnástková konštanta - šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Logický súčet - logický súčet funguje následovne: len v tom prípad...
zložený príkaz - zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spoj...
Viac o Free Pascal

Visual Basic .NET

niektoré príkazy z Visual Basic .NET:
explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
šestnástková konštanta - šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Menšie ako - operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa ...
Cyklus s podmienkou na začiatku kym podmienka je nepravda - testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
Viac o Visual Basic .NET

Visual C++ .NET

niektoré príkazy z Visual C++ .NET:
Odčítanie - Odčítanie je matematická operácia, môže byť použit...
explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Príkaz prerušenie - slúži na okamžité prerušenie cyklu. po spustošení,...
reálna konštanta - desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej ...
Viac o Visual C++ .NET

Object Pascal

niektoré príkazy z Object Pascal:
šestnástková konštanta - šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
explicitná konverzia na 32-bitové celé číslo - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Negácia - logický operátor negácia sa používá k určování opa...
Podmienený príkaz - pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
Viac o Object Pascal

C

niektoré príkazy z C:
Bitový posun doprava - bitový posun dopravo toľkokrát posunie bity vstupn...
príkaz inkrementácia - príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo - požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
desiatková konštanta - desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
Viac o C

C#

niektoré príkazy z C#:
Logický súčin - logický súčin funguje následovne: výsledkom je pra...
deklarácia premennej - deklarácia premennej slúži pre jeho vytvorenie.
Cyklus s podmienkou na konci - testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
reálna konštanta - desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej ...
Viac o C#

Basic

niektoré príkazy z Basic:
príkaz pokračovanie - tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
jednoriadkový komentár - v prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
16-bitové celé číslo - dátový typ 16bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
Väčší ako - operátor Väčší ako je logický operátor, ktorý sa p...
Viac o Basic
V iných jazykoch: en hu cz sk