Portál o programování


Kľúčová slová


Programovací jazyky

Visual C++ .NET

Niektoré príkazy z Visual C++ .NET:
Menší alebo rovný - Operátor Menší alebo rovný je logický operátor, kt...
explicitná konverzia na logický typ - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
reálna konštanta - Desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej ...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
Viac o Visual C++ .NET

C#

Niektoré príkazy z C#:
explicitná konverzia na 32-bitové reálne číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Bitový súčet - Bitový súčet iným menom nastavovač 1. názov nastav...
príkaz pokračovanie - Tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
reálna konštanta - Desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej ...
Viac o C#

Visual Basic .NET

Niektoré príkazy z Visual Basic .NET:
jednoriadkový komentár - V prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
Logický typ - Jeden typ, ktorý sa používa na uloženie logických ...
zátvorka - Používaním zátvoriek môžeme zmeniť poradie vyhodno...
Cyklus s podmienkou na konci - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. v...
Viac o Visual Basic .NET

PHP

Niektoré príkazy z PHP:
Menšie ako - Operátor Menšie ako je logický operátor, ktorý sa ...
explicitná konverzia na 64-bitové reálne číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
príkaz pokračovanie - Tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
viacriadkový komentár - V prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej ...
Viac o PHP

Free Pascal

Niektoré príkazy z Free Pascal:
explicitná konverzia na logický typ - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Bitový exkluzívny súčet - Hlavná oblasť použitia operátora bitový exkluzívny...
logická konštanta nepravdy - logická konštanta nepravdy sa používa nasledovne:
príkaz pokračovanie - Tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
Viac o Free Pascal

JavaScript

Niektoré príkazy z JavaScript:
príkaz inkrementácia - Príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
Násobenie - Násobenie je matematická operácia, môže byť použit...
desiatková konštanta - Desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
explicitná konverzia na logický typ - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Viac o JavaScript

Object Pascal

Niektoré príkazy z Object Pascal:
Rovná sa - Operátor Rovná sa je logický operátor, ktorý sa po...
Cyklus s podmienkou na konci kym podmienka je nepravda - Testovanie podmienky sa vykonáva na konci cyklu. p...
explicitná konverzia na 16-bezznamienkové číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
desiatková konštanta - Desiatkové konštanty sú tiež známe ako decimálné k...
Viac o Object Pascal

Pascal

Niektoré príkazy z Pascal:
logická konštanta nepravdy - logická konštanta nepravdy sa používa nasledovne:
explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Zvyšok po delení - Pomocou operátora zvyšok po delení môžeme vypočíta...
Podmienený príkaz - Pomocou podmienok môžeme ovládať náš program. vďak...
Viac o Pascal

Java

Niektoré príkazy z Java:
Delenie - Delenie je matematická operácia, môže byť použitá ...
jednoriadkový komentár - V prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
64-bitové reálne číslo - 64-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -1.7...
zložený príkaz - Zložený výraz je známy aj ako blok. slúži pre spoj...
Viac o Java

FreeBASIC

Niektoré príkazy z FreeBASIC:
Bitový súčin - Bitový súčin iným menom operácia na zmazanie bitu....
64-bitové celé číslo - Dátový typ 64bitové celé číslo slúži na ukladanie ...
Príkaz prerušenie - Slúži na okamžité prerušenie cyklu. po spustošení,...
viacriadkový komentár - V prípade viacriadkového komentáre od začiatočnej ...
Viac o FreeBASIC

C++

Niektoré príkazy z C++:
reálna konštanta - Desatinné číslo so znamienkom, je tvorená z celej ...
explicitná konverzia na 8-bezznamienkové číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
Bitový súčet - Bitový súčet iným menom nastavovač 1. názov nastav...
príkaz inkrementácia - Príkaz inkrementácia je matematická operácia, ktor...
Viac o C++

C

Niektoré príkazy z C:
Väčší ako - Operátor Väčší ako je logický operátor, ktorý sa p...
príkaz pokračovanie - Tento príkaz sa používa na spustenie ďalšiu iterác...
explicitná konverzia na 16-bitové celé číslo - Požadovaná konverzia typu sa môže vykonávať nasled...
šestnástková konštanta - Šestnástková celočíslená konštanta, tiež známa ako...
Viac o C

Basic

Niektoré príkazy z Basic:
64-bitové reálne číslo - 64-bitové reálne číslo jeji rozsah hodnôt: od -1.7...
Bitový súčin - Bitový súčin iným menom operácia na zmazanie bitu....
Cyklus s podmienkou na začiatku - Testovanie podmienky sa vykonáva na začiatku cyklu...
jednoriadkový komentár - V prípade jednoriadkového komentáre od začiatočnej...
Viac o Basic
V iných jazykoch: en hu cz sk