Podmínky užívání

Používáním této webové stránky bezpodmíněčně souhlasíte s následujícími podmínkami užívání. Před použitím této webové stránky, prosím přečtěte si pozorně tyto podmínky.

PRÁVNÍ PROHLÁŠENÍ

Provozovatěl webu nedává žádnou záruku za bezchybný obsah, spolehlivost, a za opravy případných chyb webové stránky. Taky Vám nemůžeme zaručit že naše webové stránky a servery přes které je Vám zpřístupněna služba budou bez viru či jiných škodlivých komponentů.

OMEZENÍ POUŽÍVÁNÍ MATERIÁLŮ

Majitělem a provozovatělem této webové stránky je Krisztian Mandik. Jakékoliv kopírování, re-publikace materiálů webové stránky je zakázáno. Webová stránka obsahuje pouze obecné informace.

ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK

V rozsahu povoleném zákonem vylučujeme veškerou formu záruky.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

JZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Používání této webové stránky je na základě vlastního rozhodnutí uživatelů, kteří jsou zodpovědní za dodržování místních zákonů. Provoz serveru, užívání jeho služeb a veškeré právní vztahy mezi provozovatělem a uživateli se řídí právním řádem České republiky. Případné spory týkající se soutěže bude rozhodovat příslušný soud České republiky.
V jiných jazycích: en hu cz sk