Portál o programování


Klíčová slova


Programovací jazyky

Pascal

Některé příkazy z Pascal:
závorky - Použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení ...
64bitový reálné číslo - 64bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od - 1.7...
příkaz inkrementace - Příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Desítková konstanta - Desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Více o Pascal

Object Pascal

Některé příkazy z Object Pascal:
příkaz dekrementace - Příkaz dekrementace je matematická operace, která ...
Deklarace proměnné - Deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.
Desítková konstanta - Desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Nerovnost - Operátor Nerovnost je logický operátor, který se p...
Více o Object Pascal

Visual Basic .NET

Některé příkazy z Visual Basic .NET:
64bitový reálné číslo - 64bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od - 1.7...
Podmíněný příkaz - Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Logická konstanta pravda - Logická konstanta pravda používá se následovně:
Logický součet - Logický součet funguje následovně: jen v tom přípa...
Více o Visual Basic .NET

FreeBASIC

Některé příkazy z FreeBASIC:
Dělení celých čísel - Dělení celých čísel je matematická operace, kterou...
cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. po k...
8bitové celé číslo - Datový typ 8bitové celé číslo slouží pro ukládání ...
Osmičková konstanta - Konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také z...
Více o FreeBASIC

JavaScript

Některé příkazy z JavaScript:
příkaz inkrementace - Příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Bitová nonekvivalence - Hlavní oblast použití operátoru bitová nonekvivale...
Použití proměnné - Použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým...
Více o JavaScript

C

Některé příkazy z C:
Příkaz přerušení - Slouží pro okamžité přerušení běhu cyklu. po zpušt...
Deklarace automatické proměnné - Deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.
Odčítání - Odčítání je matematická operace, je možné použít v...
Reálná konstanta - Desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
Více o C

PHP

Některé příkazy z PHP:
Podmíněný příkaz - Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Osmičková konstanta - Konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také z...
Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Bitový posun vpravo - Bitový posun vpravo tolikrát posune bity vstupného...
Více o PHP

C#

Některé příkazy z C#:
Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Dělení - Dělení je matematická operace, je možné použít v p...
Řádkový komentář - V případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
Více o C#

C++

Některé příkazy z C++:
Menší než - Operátor Menší než je logický operátor, který se p...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Blok příkazů - Složený příkaz je také známý jako blok. slouží pro...
Osmičková konstanta - Konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také z...
Více o C++

Visual C++ .NET

Některé příkazy z Visual C++ .NET:
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
závorky - Použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení ...
Výrazový příkaz - Výrazový příkaz je vyhodnocením výrazu, udelá vyho...
64bitové bezznaménkové číslo - Datový typ 64bitové bezznaménkové číslo slouží pro...
Více o Visual C++ .NET

Basic

Některé příkazy z Basic:
Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Menší nebo rovno - Operátor Menší nebo rovno je logický operátor, kte...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Příkaz přerušení - Slouží pro okamžité přerušení běhu cyklu. po zpušt...
Více o Basic

Free Pascal

Některé příkazy z Free Pascal:
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Rovnost - Operátor Rovnost je logický operátor, který se pou...
Osmičková konstanta - Konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také z...
Blok příkazů - Složený příkaz je také známý jako blok. slouží pro...
Více o Free Pascal

Java

Některé příkazy z Java:
Odčítání - Odčítání je matematická operace, je možné použít v...
Explicitní konverze na 32bitové celé číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Blokový komentář - V případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
Podmíněný příkaz - Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Více o Java
V jiných jazycích: en hu cz sk