Portál o programování


Klíčová slova


Programovací jazyky

Visual Basic .NET

Některé příkazy z Visual Basic .NET:
Odčítání - Odčítání je matematická operace, je možné použít v...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o Visual Basic .NET

C#

Některé příkazy z C#:
Dělení - Dělení je matematická operace, je možné použít v p...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o C#

Object Pascal

Některé příkazy z Object Pascal:
Bitový součin - Bitový součin jiným jménem operace na smazání bitu...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Cyklus s podmínkou na začátku - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Logická konstanta pravda - Logická konstanta pravda používá se následovně:
Více o Object Pascal

FreeBASIC

Některé příkazy z FreeBASIC:
Bitová nonekvivalence - Hlavní oblast použití operátoru bitová nonekvivale...
8bitové celé číslo - Datový typ 8bitové celé číslo slouží pro ukládání ...
Podmíněný příkaz - Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Blokový komentář - V případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
Více o FreeBASIC

JavaScript

Některé příkazy z JavaScript:
Větší než - Operátor Větší než je logický operátor, který se p...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Explicitní konverze na logický typ - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Cyklus s podmínkou na začátku - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Více o JavaScript

C

Některé příkazy z C:
Rovnost - Operátor Rovnost je logický operátor, který se pou...
Příkaz přerušení - Slouží pro okamžité přerušení běhu cyklu. po zpušt...
Explicitní konverze na 32bitové celé číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o C

PHP

Některé příkazy z PHP:
64bitový reálné číslo - 64bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od - 1.7...
závorky - Použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení ...
Cyklus s podmínkou na začátku - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o PHP

Free Pascal

Některé příkazy z Free Pascal:
32bitové celé číslo - Datový typ 32bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Blokový komentář - V případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
Změna znaménka - Operátor záporné znaménkou slouží pro zmenu znamén...
Cyklus s podmínkou na začátku - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Více o Free Pascal

C++

Některé příkazy z C++:
8bitové bezznaménkové číslo - Datový typ 8bitové bezznaménkové číslo slouží pro ...
závorky - Použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení ...
Cyklus s podmínkou na začátku - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Desítková konstanta - Desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Více o C++

Visual C++ .NET

Některé příkazy z Visual C++ .NET:
64bitové bezznaménkové číslo - Datový typ 64bitové bezznaménkové číslo slouží pro...
závorky - Použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení ...
Cyklus s podmínkou na začátku - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Osmičková konstanta - Konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také z...
Více o Visual C++ .NET

Pascal

Některé příkazy z Pascal:
Desítková konstanta - Desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. po k...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Změna znaménka - Operátor záporné znaménkou slouží pro zmenu znamén...
Více o Pascal

Java

Některé příkazy z Java:
Reálná konstanta - Desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
Logický součin - Logický součin funguje následovně: výsledek je pra...
64bitové celé číslo - Datový typ 64bitové celé číslo slouží pro ukládání...
příkaz inkrementace - Příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Více o Java

Basic

Některé příkazy z Basic:
Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Cyklus s podmínkou na začátku - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Zbytek po dělení - Pomocí operátoru zbytek po dělení můžeme výpočítat...
Osmičková konstanta - Konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také z...
Více o Basic
V jiných jazycích: en hu cz sk