Portál o programování


Klíčová slova


Programovací jazyky

Visual C++ .NET

Některé příkazy z Visual C++ .NET:
Bitový posun vpravo - Bitový posun vpravo tolikrát posune bity vstupného...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Desítková konstanta - Desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Více o Visual C++ .NET

PHP

Některé příkazy z PHP:
Větší než - Operátor Větší než je logický operátor, který se p...
příkaz pokračování - Tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
Explicitní konverze na 32bitové celé číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Desítková konstanta - Desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Více o PHP

Java

Některé příkazy z Java:
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Logická konstanta nepravda - Logická konstanta nepravda používá se následovně:
Změna znaménka - Operátor záporné znaménkou slouží pro zmenu znamén...
Cyklus s podmínkou na začátku - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Více o Java

C

Některé příkazy z C:
16bitové bezznaménkové číslo - Datový typ 16bitové bezznaménkové číslo slouží pro...
Změna znaménka - Operátor záporné znaménkou slouží pro zmenu znamén...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Osmičková konstanta - Konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také z...
Více o C

Visual Basic .NET

Některé příkazy z Visual Basic .NET:
Příkaz přerušení - Slouží pro okamžité přerušení běhu cyklu. po zpušt...
Explicitní konverze na logický typ - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Přiřazení - Operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do ...
Osmičková konstanta - Konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také z...
Více o Visual Basic .NET

C#

Některé příkazy z C#:
Osmičková konstanta - Konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také z...
Logický součet - Logický součet funguje následovně: jen v tom přípa...
Podmíněný příkaz - Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
64bitový reálné číslo - 64bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od - 1.7...
Více o C#

Free Pascal

Některé příkazy z Free Pascal:
Deklarace proměnné - Deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.
Menší než - Operátor Menší než je logický operátor, který se p...
příkaz inkrementace - Příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Desítková konstanta - Desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Více o Free Pascal

Object Pascal

Některé příkazy z Object Pascal:
Explicitní konverze na 16bitové celé číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Podmíněný příkaz - Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Bitový posun vlevo - Bitový posun vlevo tolikrát posune bity vstupného ...
Reálná konstanta - Desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
Více o Object Pascal

JavaScript

Některé příkazy z JavaScript:
Bitový součet - Bitový součet jiným jménem nastavovač do 1. název ...
Podmíněný příkaz - Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Logická konstanta pravda - Logická konstanta pravda používá se následovně:
Použití proměnné - Použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým...
Více o JavaScript

Pascal

Některé příkazy z Pascal:
Sčítání - Sčítání je matematická operace, je možné použít v ...
cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. po k...
Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Logická konstanta nepravda - Logická konstanta nepravda používá se následovně:
Více o Pascal

C++

Některé příkazy z C++:
příkaz dekrementace - Příkaz dekrementace je matematická operace, která ...
Explicitní konverze na 16bitové celé číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Řádkový komentář - V případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
Změna znaménka - Operátor záporné znaménkou slouží pro zmenu znamén...
Více o C++

FreeBASIC

Některé příkazy z FreeBASIC:
Zbytek po dělení - Pomocí operátoru zbytek po dělení můžeme výpočítat...
8bitové celé číslo - Datový typ 8bitové celé číslo slouží pro ukládání ...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Osmičková konstanta - Konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také z...
Více o FreeBASIC

Basic

Některé příkazy z Basic:
Explicitní konverze na 32bitové celé číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Rovnost - Operátor Rovnost je logický operátor, který se pou...
cyklus s podmínkou na začátku dokud podmínka je nepravda - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Řádkový komentář - V případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
Více o Basic
V jiných jazycích: en hu cz sk