Portál o programování


Klíčová slova


Programovací jazyky

Visual C++ .NET

Některé příkazy z Visual C++ .NET:
Menší nebo rovno - Operátor Menší nebo rovno je logický operátor, kte...
Explicitní konverze na logický typ - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Reálná konstanta - Desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Více o Visual C++ .NET

C#

Některé příkazy z C#:
Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Bitový součet - Bitový součet jiným jménem nastavovač do 1. název ...
příkaz pokračování - Tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
Reálná konstanta - Desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
Více o C#

Visual Basic .NET

Některé příkazy z Visual Basic .NET:
Řádkový komentář - V případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
Logický typ - Jeden typ který se používá na ukládání logických h...
závorky - Použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení ...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Více o Visual Basic .NET

PHP

Některé příkazy z PHP:
Menší než - Operátor Menší než je logický operátor, který se p...
Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
příkaz pokračování - Tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
Blokový komentář - V případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
Více o PHP

Free Pascal

Některé příkazy z Free Pascal:
Explicitní konverze na logický typ - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Bitová nonekvivalence - Hlavní oblast použití operátoru bitová nonekvivale...
Logická konstanta nepravda - Logická konstanta nepravda používá se následovně:
příkaz pokračování - Tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
Více o Free Pascal

JavaScript

Některé příkazy z JavaScript:
příkaz inkrementace - Příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Násobení - Násobení je matematická operace, je možné použít v...
Desítková konstanta - Desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Explicitní konverze na logický typ - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Více o JavaScript

Object Pascal

Některé příkazy z Object Pascal:
Rovnost - Operátor Rovnost je logický operátor, který se pou...
cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. po k...
Explicitní konverze na 16bitové bezznaménkové číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Desítková konstanta - Desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Více o Object Pascal

Pascal

Některé příkazy z Pascal:
Logická konstanta nepravda - Logická konstanta nepravda používá se následovně:
Explicitní konverze na 8bitové bezznaménkové číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Zbytek po dělení - Pomocí operátoru zbytek po dělení můžeme výpočítat...
Podmíněný příkaz - Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Více o Pascal

Java

Některé příkazy z Java:
Dělení - Dělení je matematická operace, je možné použít v p...
Řádkový komentář - V případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
64bitový reálné číslo - 64bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od - 1.7...
Blok příkazů - Složený příkaz je také známý jako blok. slouží pro...
Více o Java

FreeBASIC

Některé příkazy z FreeBASIC:
Bitový součin - Bitový součin jiným jménem operace na smazání bitu...
64bitové celé číslo - Datový typ 64bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Příkaz přerušení - Slouží pro okamžité přerušení běhu cyklu. po zpušt...
Blokový komentář - V případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
Více o FreeBASIC

C++

Některé příkazy z C++:
Reálná konstanta - Desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
Explicitní konverze na 8bitové bezznaménkové číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Bitový součet - Bitový součet jiným jménem nastavovač do 1. název ...
příkaz inkrementace - Příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Více o C++

C

Některé příkazy z C:
Větší než - Operátor Větší než je logický operátor, který se p...
příkaz pokračování - Tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
Explicitní konverze na 16bitové celé číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o C

Basic

Některé příkazy z Basic:
64bitový reálné číslo - 64bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od - 1.7...
Bitový součin - Bitový součin jiným jménem operace na smazání bitu...
Cyklus s podmínkou na začátku - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Řádkový komentář - V případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
Více o Basic
V jiných jazycích: en hu cz sk