Portál o programování


Klíčová slova


Programovací jazyky

Pascal

Některé příkazy z Pascal:
Reálná konstanta - Desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
32bitové celé číslo - Datový typ 32bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Větší nebo rovno - Operátor Větší nebo rovno je logický operátor, kte...
Cyklus s podmínkou na začátku - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Více o Pascal

FreeBASIC

Některé příkazy z FreeBASIC:
Zbytek po dělení - Pomocí operátoru zbytek po dělení můžeme výpočítat...
Reálná konstanta - Desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
8bitové celé číslo - Datový typ 8bitové celé číslo slouží pro ukládání ...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Více o FreeBASIC

C++

Některé příkazy z C++:
Explicitní konverze na 32bitové bezznaménkové číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
příkaz dekrementace - Příkaz dekrementace je matematická operace, která ...
Menší než - Operátor Menší než je logický operátor, který se p...
Řádkový komentář - V případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
Více o C++

Java

Některé příkazy z Java:
Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Logická negace - Logický operátor negace se používá k určení opačné...
Příkaz přerušení - Slouží pro okamžité přerušení běhu cyklu. po zpušt...
Reálná konstanta - Desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
Více o Java

Visual Basic .NET

Některé příkazy z Visual Basic .NET:
Přiřazení - Operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do ...
16bitové celé číslo - Datový typ 16bitové celé číslo slouží pro ukládání...
příkaz pokračování - Tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o Visual Basic .NET

Object Pascal

Některé příkazy z Object Pascal:
Logický součet - Logický součet funguje následovně: jen v tom přípa...
16bitové bezznaménkové číslo - Datový typ 16bitové bezznaménkové číslo slouží pro...
Řádkový komentář - V případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
příkaz pokračování - Tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
Více o Object Pascal

PHP

Některé příkazy z PHP:
Podmíněný příkaz - Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Bitová negace - Jedničkový doplněk, známý také jako operace bitová...
Logický typ - Jeden typ který se používá na ukládání logických h...
Desítková konstanta - Desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Více o PHP

C

Některé příkazy z C:
příkaz inkrementace - Příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Větší nebo rovno - Operátor Větší nebo rovno je logický operátor, kte...
Explicitní konverze na 16bitové celé číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Blokový komentář - V případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
Více o C

Basic

Některé příkazy z Basic:
16bitové celé číslo - Datový typ 16bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Odčítání - Odčítání je matematická operace, je možné použít v...
příkaz pokračování - Tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
Osmičková konstanta - Konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také z...
Více o Basic

C#

Některé příkazy z C#:
Osmičková konstanta - Konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také z...
Explicitní konverze na 32bitové celé číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Výrazový příkaz - Výrazový příkaz je vyhodnocením výrazu, udelá vyho...
Logický součin - Logický součin funguje následovně: výsledek je pra...
Více o C#

JavaScript

Některé příkazy z JavaScript:
Řádkový komentář - V případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
Použití proměnné - Použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým...
Větší než - Operátor Větší než je logický operátor, který se p...
Podmíněný příkaz - Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Více o JavaScript

Free Pascal

Některé příkazy z Free Pascal:
Menší než - Operátor Menší než je logický operátor, který se p...
Explicitní konverze na 64bitové celé číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
příkaz inkrementace - Příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Více o Free Pascal

Visual C++ .NET

Některé příkazy z Visual C++ .NET:
Blokový komentář - V případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
Deklarace automatické proměnné - Deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.
Logická negace - Logický operátor negace se používá k určení opačné...
příkaz dekrementace - Příkaz dekrementace je matematická operace, která ...
Více o Visual C++ .NET
V jiných jazycích: en hu cz sk