Portál o programování

Web:

Klíčová slova

Web:

Programovací jazyky


C++

některé příkazy z C++:
Podmíněný příkaz - pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
závorky - použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení ...
64bitový reálné číslo - 64bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od - 1.7...
Řádkový komentář - v případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
Více o C++

PHP

některé příkazy z PHP:
Logický součin - logický součin funguje následovně: výsledek je pra...
Blokový komentář - v případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
32bitové celé číslo - datový typ 32bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Cyklus s podmínkou na konci - testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Více o PHP

Object Pascal

některé příkazy z Object Pascal:
Logická negace - logický operátor negace se používá k určení opačné...
Explicitní konverze na 64bitové celé číslo - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda - testování podmínky se provádí na konci cyklu. po k...
Reálná konstanta - desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
Více o Object Pascal

FreeBASIC

některé příkazy z FreeBASIC:
Nerovnost - operátor Nerovnost je logický operátor, který se p...
64bitový reálné číslo - 64bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od - 1.7...
Cyklus s podmínkou na konci - testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Reálná konstanta - desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
Více o FreeBASIC

Free Pascal

některé příkazy z Free Pascal:
Desítková konstanta - desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Explicitní konverze na 64bitové celé číslo - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Bitový součin - bitový součin jiným jménem operace na smazání bitu...
Blok příkazů - složený příkaz je také známý jako blok. slouží pro...
Více o Free Pascal

Visual C++ .NET

některé příkazy z Visual C++ .NET:
závorky - použitím závorek můžeme změnit pořadí vyhodnocení ...
16bitové celé číslo - datový typ 16bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Cyklus s podmínkou na začátku - testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Hexadecimální konstanta - šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o Visual C++ .NET

Pascal

některé příkazy z Pascal:
Přiřazení - operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do ...
8bitové celé číslo - datový typ 8bitové celé číslo slouží pro ukládání ...
Příkaz přerušení - slouží pro okamžité přerušení běhu cyklu. po zpušt...
Desítková konstanta - desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Více o Pascal

JavaScript

některé příkazy z JavaScript:
Cyklus s podmínkou na konci - testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Hexadecimální konstanta - šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Explicitní konverze na logický typ - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Bitový součet - bitový součet jiným jménem nastavovač do 1. název ...
Více o JavaScript

Visual Basic .NET

některé příkazy z Visual Basic .NET:
Řádkový komentář - v případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
Změna znaménka - operátor záporné znaménkou slouží pro zmenu znamén...
16bitové celé číslo - datový typ 16bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Příkaz přerušení - slouží pro okamžité přerušení běhu cyklu. po zpušt...
Více o Visual Basic .NET

Java

některé příkazy z Java:
Dělení - Dělení je matematická operace, je možné použít v p...
64bitový reálné číslo - 64bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od - 1.7...
Podmíněný příkaz - pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Blokový komentář - v případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
Více o Java

C#

některé příkazy z C#:
Logický součet - logický součet funguje následovně: jen v tom přípa...
Explicitní konverze na 8bitové bezznaménkové číslo - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
příkaz pokračování - tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
Řádkový komentář - v případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
Více o C#

C

některé příkazy z C:
Deklarace proměnné - deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.
Výrazový příkaz - výrazový příkaz je vyhodnocením výrazu, udelá vyho...
Odčítání - Odčítání je matematická operace, je možné použít v...
Desítková konstanta - desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Více o C

Basic

některé příkazy z Basic:
Přiřazení - operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do ...
příkaz pokračování - tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
Explicitní konverze na 32bitové celé číslo - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Řádkový komentář - v případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
Více o Basic
V jiných jazycích: en hu cz sk