Portál o programování

Web:

Klíčová slova

Web:

Programovací jazyky


C#

některé příkazy z C#:
Rovnost - operátor Rovnost je logický operátor, který se pou...
příkaz inkrementace - příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Logický typ - jeden typ který se používá na ukládání logických h...
Osmičková konstanta - konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také z...
Více o C#

JavaScript

některé příkazy z JavaScript:
příkaz inkrementace - příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Logická negace - logický operátor negace se používá k určení opačné...
Blokový komentář - v případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
Použití proměnné - použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým...
Více o JavaScript

Visual C++ .NET

některé příkazy z Visual C++ .NET:
Osmičková konstanta - konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také z...
Použití proměnné - použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým...
příkaz dekrementace - příkaz dekrementace je matematická operace, která ...
Bitová nonekvivalence - hlavní oblast použití operátoru bitová nonekvivale...
Více o Visual C++ .NET

C

některé příkazy z C:
Reálná konstanta - desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
Deklarace automatické proměnné - deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.
Logický součin - logický součin funguje následovně: výsledek je pra...
Podmíněný příkaz - pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Více o C

Java

některé příkazy z Java:
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Sčítání - Sčítání je matematická operace, je možné použít v ...
Hexadecimální konstanta - šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
příkaz inkrementace - příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Více o Java

C++

některé příkazy z C++:
příkaz pokračování - tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
64bitové bezznaménkové číslo - datový typ 64bitové bezznaménkové číslo slouží pro...
Sčítání - Sčítání je matematická operace, je možné použít v ...
Reálná konstanta - desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
Více o C++

PHP

některé příkazy z PHP:
Logická negace - logický operátor negace se používá k určení opačné...
Logická konstanta pravda - Logická konstanta pravda používá se následovně:
příkaz inkrementace - příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Explicitní konverze na logický typ - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Více o PHP

FreeBASIC

některé příkazy z FreeBASIC:
cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda - testování podmínky se provádí na konci cyklu. po k...
32bitové celé číslo - datový typ 32bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Bitová negace - jedničkový doplněk, známý také jako operace bitová...
Hexadecimální konstanta - šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o FreeBASIC

Object Pascal

některé příkazy z Object Pascal:
Explicitní konverze na 32bitové celé číslo - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Dělení - Dělení je matematická operace, je možné použít v p...
Hexadecimální konstanta - šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Podmíněný příkaz - pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Více o Object Pascal

Free Pascal

některé příkazy z Free Pascal:
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Sčítání - Sčítání je matematická operace, je možné použít v ...
příkaz dekrementace - příkaz dekrementace je matematická operace, která ...
Logická konstanta pravda - Logická konstanta pravda používá se následovně:
Více o Free Pascal

Visual Basic .NET

některé příkazy z Visual Basic .NET:
Dělení - Dělení je matematická operace, je možné použít v p...
Řádkový komentář - v případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
32bitové celé číslo - datový typ 32bitové celé číslo slouží pro ukládání...
cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda - testování podmínky se provádí na konci cyklu. po k...
Více o Visual Basic .NET

Pascal

některé příkazy z Pascal:
Explicitní konverze na 16bitové celé číslo - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda - testování podmínky se provádí na konci cyklu. po k...
Odčítání - Odčítání je matematická operace, je možné použít v...
Blokový komentář - v případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
Více o Pascal

Basic

některé příkazy z Basic:
Deklarace proměnné - deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.
Rovnost - operátor Rovnost je logický operátor, který se pou...
Desítková konstanta - desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Cyklus s podmínkou na začátku - testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Více o Basic
V jiných jazycích: en hu cz sk