Portál o programování

Web:

Klíčová slova

Web:

Programovací jazyky


C++

některé příkazy z C++:
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Hexadecimální konstanta - šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Logický součin - logický součin funguje následovně: výsledek je pra...
Cyklus s podmínkou na konci - testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Více o C++

Object Pascal

některé příkazy z Object Pascal:
Dělení celých čísel - dělení celých čísel je matematická operace, kterou...
16bitové celé číslo - datový typ 16bitové celé číslo slouží pro ukládání...
příkaz pokračování - tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
Blokový komentář - v případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
Více o Object Pascal

Java

některé příkazy z Java:
Menší než - operátor Menší než je logický operátor, který se p...
Podmíněný příkaz - pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Použití proměnné - použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým...
Logická konstanta pravda - Logická konstanta pravda používá se následovně:
Více o Java

FreeBASIC

některé příkazy z FreeBASIC:
cyklus s podmínkou na začátku dokud podmínka je nepravda - testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Explicitní konverze na logický typ - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Větší než - operátor Větší než je logický operátor, který se p...
Hexadecimální konstanta - šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o FreeBASIC

Basic

některé příkazy z Basic:
Desítková konstanta - desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Bitová negace - jedničkový doplněk, známý také jako operace bitová...
cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda - testování podmínky se provádí na konci cyklu. po k...
16bitové celé číslo - datový typ 16bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Více o Basic

C

některé příkazy z C:
Bitový součet - bitový součet jiným jménem nastavovač do 1. název ...
Desítková konstanta - desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
příkaz pokračování - tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
Explicitní konverze na 32bitové celé číslo - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Více o C

PHP

některé příkazy z PHP:
Logický typ - jeden typ který se používá na ukládání logických h...
Bitová negace - jedničkový doplněk, známý také jako operace bitová...
příkaz dekrementace - příkaz dekrementace je matematická operace, která ...
Blokový komentář - v případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
Více o PHP

JavaScript

některé příkazy z JavaScript:
Bitový posun vlevo - bitový posun vlevo tolikrát posune bity vstupného ...
Explicitní konverze na logický typ - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Cyklus s podmínkou na začátku - testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Osmičková konstanta - konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také z...
Více o JavaScript

Visual C++ .NET

některé příkazy z Visual C++ .NET:
Logický typ - jeden typ který se používá na ukládání logických h...
Výrazový příkaz - výrazový příkaz je vyhodnocením výrazu, udelá vyho...
Logická negace - logický operátor negace se používá k určení opačné...
Logická konstanta nepravda - Logická konstanta nepravda používá se následovně:
Více o Visual C++ .NET

C#

některé příkazy z C#:
Explicitní konverze na 8bitové bezznaménkové číslo - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Dělení - Dělení je matematická operace, je možné použít v p...
Hexadecimální konstanta - šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Blok příkazů - složený příkaz je také známý jako blok. slouží pro...
Více o C#

Visual Basic .NET

některé příkazy z Visual Basic .NET:
Řádkový komentář - v případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Násobení - Násobení je matematická operace, je možné použít v...
cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda - testování podmínky se provádí na konci cyklu. po k...
Více o Visual Basic .NET

Free Pascal

některé příkazy z Free Pascal:
Řádkový komentář - v případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
64bitový reálné číslo - 64bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od - 1.7...
Příkaz přerušení - slouží pro okamžité přerušení běhu cyklu. po zpušt...
Dělení - Dělení je matematická operace, je možné použít v p...
Více o Free Pascal

Pascal

některé příkazy z Pascal:
Logický součet - logický součet funguje následovně: jen v tom přípa...
Explicitní konverze na 32bitové celé číslo - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Reálná konstanta - desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
příkaz pokračování - tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
Více o Pascal
V jiných jazycích: en hu cz sk