Portál o programování


Klíčová slova


Programovací jazyky

Basic

Některé příkazy z Basic:
Sčítání - Sčítání je matematická operace, je možné použít v ...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o Basic

Visual Basic .NET

Některé příkazy z Visual Basic .NET:
Logický součet - Logický součet funguje následovně: jen v tom přípa...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o Visual Basic .NET

C++

Některé příkazy z C++:
Logická negace - Logický operátor negace se používá k určení opačné...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o C++

C#

Některé příkazy z C#:
Výrazový příkaz - Výrazový příkaz je vyhodnocením výrazu, udelá vyho...
Odčítání - Odčítání je matematická operace, je možné použít v...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o C#

JavaScript

Některé příkazy z JavaScript:
Sčítání - Sčítání je matematická operace, je možné použít v ...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Použití proměnné - Použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým...
Více o JavaScript

Object Pascal

Některé příkazy z Object Pascal:
Násobení - Násobení je matematická operace, je možné použít v...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Cyklus s podmínkou na začátku - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o Object Pascal

PHP

Některé příkazy z PHP:
Násobení - Násobení je matematická operace, je možné použít v...
64bitový reálné číslo - 64bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od - 1.7...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o PHP

C

Některé příkazy z C:
Dělení - Dělení je matematická operace, je možné použít v p...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o C

Pascal

Některé příkazy z Pascal:
Bitový posun vlevo - Bitový posun vlevo tolikrát posune bity vstupného ...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Cyklus s podmínkou na začátku - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o Pascal

Visual C++ .NET

Některé příkazy z Visual C++ .NET:
Bitový posun vlevo - Bitový posun vlevo tolikrát posune bity vstupného ...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o Visual C++ .NET

Java

Některé příkazy z Java:
Bitový posun vpravo - Bitový posun vpravo tolikrát posune bity vstupného...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o Java

Free Pascal

Některé příkazy z Free Pascal:
Bitový součet - Bitový součet jiným jménem nastavovač do 1. název ...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Cyklus s podmínkou na začátku - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o Free Pascal

FreeBASIC

Některé příkazy z FreeBASIC:
Bitová negace - Jedničkový doplněk, známý také jako operace bitová...
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o FreeBASIC
V jiných jazycích: en hu cz sk