Portál o programování

Web:

Klíčová slova

Web:

Programovací jazyky


JavaScript

některé příkazy z JavaScript:
Změna znaménka - operátor záporné znaménkou slouží pro zmenu znamén...
Cyklus s podmínkou na konci - testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Hexadecimální konstanta - šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Použití proměnné - použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým...
Více o JavaScript

Java

některé příkazy z Java:
Logický součet - logický součet funguje následovně: jen v tom přípa...
Deklarace automatické proměnné - deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.
Cyklus s podmínkou na začátku - testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Desítková konstanta - desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Více o Java

PHP

některé příkazy z PHP:
Logická konstanta pravda - Logická konstanta pravda používá se následovně:
Změna znaménka - operátor záporné znaménkou slouží pro zmenu znamén...
Cyklus s podmínkou na konci - testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Logický typ - jeden typ který se používá na ukládání logických h...
Více o PHP

Pascal

některé příkazy z Pascal:
Explicitní konverze na 16bitové celé číslo - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Bitová nonekvivalence - hlavní oblast použití operátoru bitová nonekvivale...
příkaz inkrementace - příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Desítková konstanta - desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Více o Pascal

FreeBASIC

některé příkazy z FreeBASIC:
Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Cyklus s podmínkou na začátku - testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Zbytek po dělení - pomocí operátoru zbytek po dělení můžeme výpočítat...
Řádkový komentář - v případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
Více o FreeBASIC

C++

některé příkazy z C++:
Bitový posun vpravo - bitový posun vpravo tolikrát posune bity vstupného...
příkaz dekrementace - příkaz dekrementace je matematická operace, která ...
Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Logická konstanta pravda - Logická konstanta pravda používá se následovně:
Více o C++

Free Pascal

některé příkazy z Free Pascal:
Hexadecimální konstanta - šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Explicitní konverze na 32bitové celé číslo - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Logický součet - logický součet funguje následovně: jen v tom přípa...
Blok příkazů - složený příkaz je také známý jako blok. slouží pro...
Více o Free Pascal

Visual Basic .NET

některé příkazy z Visual Basic .NET:
Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Hexadecimální konstanta - šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Menší než - operátor Menší než je logický operátor, který se p...
cyklus s podmínkou na začátku dokud podmínka je nepravda - testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Více o Visual Basic .NET

Visual C++ .NET

některé příkazy z Visual C++ .NET:
Odčítání - Odčítání je matematická operace, je možné použít v...
Explicitní konverze na 8bitové bezznaménkové číslo - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Příkaz přerušení - slouží pro okamžité přerušení běhu cyklu. po zpušt...
Reálná konstanta - desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
Více o Visual C++ .NET

Object Pascal

některé příkazy z Object Pascal:
Hexadecimální konstanta - šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Explicitní konverze na 32bitové celé číslo - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Logická negace - logický operátor negace se používá k určení opačné...
Podmíněný příkaz - pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Více o Object Pascal

C

některé příkazy z C:
Bitový posun vpravo - bitový posun vpravo tolikrát posune bity vstupného...
příkaz inkrementace - příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Explicitní konverze na 64bitové reálné číslo - požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Desítková konstanta - desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Více o C

C#

některé příkazy z C#:
Logický součin - logický součin funguje následovně: výsledek je pra...
Deklarace proměnné - deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.
Cyklus s podmínkou na konci - testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Reálná konstanta - desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
Více o C#

Basic

některé příkazy z Basic:
příkaz pokračování - tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
Řádkový komentář - v případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
16bitové celé číslo - datový typ 16bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Větší než - operátor Větší než je logický operátor, který se p...
Více o Basic
V jiných jazycích: en hu cz sk