Portál o programování


Klíčová slova


Programovací jazyky

C#

Některé příkazy z C#:
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Explicitní konverze na 8bitové bezznaménkové číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Bitový posun vlevo - Bitový posun vlevo tolikrát posune bity vstupného ...
Cyklus s podmínkou na začátku - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Více o C#

C

Některé příkazy z C:
Změna znaménka - Operátor záporné znaménkou slouží pro zmenu znamén...
Desítková konstanta - Desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
8bitové celé číslo - Datový typ 8bitové celé číslo slouží pro ukládání ...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Více o C

Visual C++ .NET

Některé příkazy z Visual C++ .NET:
Dělení - Dělení je matematická operace, je možné použít v p...
příkaz inkrementace - Příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Explicitní konverze na 8bitové bezznaménkové číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Reálná konstanta - Desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
Více o Visual C++ .NET

PHP

Některé příkazy z PHP:
příkaz inkrementace - Příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Osmičková konstanta - Konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také z...
Menší nebo rovno - Operátor Menší nebo rovno je logický operátor, kte...
64bitový reálné číslo - 64bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od - 1.7...
Více o PHP

Basic

Některé příkazy z Basic:
příkaz pokračování - Tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
Deklarace proměnné - Deklarace proměnne slouží pro jeho vytvoření.
Násobení - Násobení je matematická operace, je možné použít v...
Osmičková konstanta - Konstanty z osmičkové číselné soustavy jsou také z...
Více o Basic

Free Pascal

Některé příkazy z Free Pascal:
Logický součin - Logický součin funguje následovně: výsledek je pra...
Explicitní konverze na 16bitové bezznaménkové číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Reálná konstanta - Desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
Podmíněný příkaz - Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Více o Free Pascal

Object Pascal

Některé příkazy z Object Pascal:
64bitový reálné číslo - 64bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od - 1.7...
Blok příkazů - Složený příkaz je také známý jako blok. slouží pro...
Dělení - Dělení je matematická operace, je možné použít v p...
Logická konstanta pravda - Logická konstanta pravda používá se následovně:
Více o Object Pascal

Java

Některé příkazy z Java:
Explicitní konverze na 8bitové celé číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Přiřazení - Operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do ...
příkaz pokračování - Tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
Logická konstanta pravda - Logická konstanta pravda používá se následovně:
Více o Java

Pascal

Některé příkazy z Pascal:
Větší než - Operátor Větší než je logický operátor, který se p...
32bitové celé číslo - Datový typ 32bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
příkaz dekrementace - Příkaz dekrementace je matematická operace, která ...
Více o Pascal

JavaScript

Některé příkazy z JavaScript:
Řádkový komentář - V případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
Sčítání - Sčítání je matematická operace, je možné použít v ...
příkaz inkrementace - Příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Explicitní konverze na logický typ - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Více o JavaScript

FreeBASIC

Některé příkazy z FreeBASIC:
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Logická konstanta nepravda - Logická konstanta nepravda používá se následovně:
Explicitní konverze na 8bitové bezznaménkové číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Bitový součin - Bitový součin jiným jménem operace na smazání bitu...
Více o FreeBASIC

C++

Některé příkazy z C++:
Blokový komentář - V případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
Změna znaménka - Operátor záporné znaménkou slouží pro zmenu znamén...
32bitové celé číslo - Datový typ 32bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Příkaz přerušení - Slouží pro okamžité přerušení běhu cyklu. po zpušt...
Více o C++

Visual Basic .NET

Některé příkazy z Visual Basic .NET:
Dělení - Dělení je matematická operace, je možné použít v p...
Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Podmíněný příkaz - Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Řádkový komentář - V případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
Více o Visual Basic .NET
V jiných jazycích: en hu cz sk