Portál o programování


Klíčová slova


Programovací jazyky

Java

Některé příkazy z Java:
Řádkový komentář - V případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
příkaz dekrementace - Příkaz dekrementace je matematická operace, která ...
Přiřazení - Operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do ...
Použití proměnné - Použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým...
Více o Java

Visual C++ .NET

Některé příkazy z Visual C++ .NET:
Explicitní konverze na 64bitové bezznaménkové číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Odčítání - Odčítání je matematická operace, je možné použít v...
Desítková konstanta - Desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Více o Visual C++ .NET

Pascal

Některé příkazy z Pascal:
32bitový reálné číslo - 32bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od -3.4 ...
Příkaz přerušení - Slouží pro okamžité přerušení běhu cyklu. po zpušt...
Logická konstanta nepravda - Logická konstanta nepravda používá se následovně:
Logický součin - Logický součin funguje následovně: výsledek je pra...
Více o Pascal

C

Některé příkazy z C:
Řádkový komentář - V případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
příkaz inkrementace - Příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Přiřazení - Operátor přiřazení slouží na přiřazení hodnoty do ...
Explicitní konverze na 8bitové bezznaménkové číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Více o C

JavaScript

Některé příkazy z JavaScript:
Logická konstanta pravda - Logická konstanta pravda používá se následovně:
Logický součin - Logický součin funguje následovně: výsledek je pra...
Blok příkazů - Složený příkaz je také známý jako blok. slouží pro...
Explicitní konverze na logický typ - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Více o JavaScript

Object Pascal

Některé příkazy z Object Pascal:
Bitový posun vpravo - Bitový posun vpravo tolikrát posune bity vstupného...
příkaz inkrementace - Příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Řádkový komentář - V případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
Více o Object Pascal

PHP

Některé příkazy z PHP:
Bitový posun vpravo - Bitový posun vpravo tolikrát posune bity vstupného...
32bitové celé číslo - Datový typ 32bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Blok příkazů - Složený příkaz je také známý jako blok. slouží pro...
Více o PHP

Free Pascal

Některé příkazy z Free Pascal:
Explicitní konverze na 32bitové bezznaménkové číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Bitová nonekvivalence - Hlavní oblast použití operátoru bitová nonekvivale...
cyklus s podmínkou na konci dokud podmínka je nepravda - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. po k...
Logická konstanta nepravda - Logická konstanta nepravda používá se následovně:
Více o Free Pascal

C++

Některé příkazy z C++:
příkaz inkrementace - Příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Řádkový komentář - V případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
32bitové celé číslo - Datový typ 32bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Bitová nonekvivalence - Hlavní oblast použití operátoru bitová nonekvivale...
Více o C++

FreeBASIC

Některé příkazy z FreeBASIC:
64bitový reálné číslo - 64bitový reálné číslo jeji rozsah hodnot: od - 1.7...
Desítková konstanta - Desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Logický součet - Logický součet funguje následovně: jen v tom přípa...
cyklus s podmínkou na začátku dokud podmínka je nepravda - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Více o FreeBASIC

C#

Některé příkazy z C#:
Blok příkazů - Složený příkaz je také známý jako blok. slouží pro...
Explicitní konverze na 8bitové bezznaménkové číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Bitový součet - Bitový součet jiným jménem nastavovač do 1. název ...
Řádkový komentář - V případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
Více o C#

Visual Basic .NET

Některé příkazy z Visual Basic .NET:
cyklus s podmínkou na začátku dokud podmínka je nepravda - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Dělení celých čísel - Dělení celých čísel je matematická operace, kterou...
8bitové bezznaménkové číslo - Datový typ 8bitové bezznaménkové číslo slouží pro ...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o Visual Basic .NET

Basic

Některé příkazy z Basic:
Větší než - Operátor Větší než je logický operátor, který se p...
Reálná konstanta - Desetinné číslo se znaménkem, je tvořena z celé a ...
32bitové celé číslo - Datový typ 32bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Příkaz přerušení - Slouží pro okamžité přerušení běhu cyklu. po zpušt...
Více o Basic
V jiných jazycích: en hu cz sk