Portál o programování


Klíčová slova


Programovací jazyky

PHP

Některé příkazy z PHP:
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
Explicitní konverze na logický typ - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Bitová negace - Jedničkový doplněk, známý také jako operace bitová...
Blokový komentář - V případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
Více o PHP

Pascal

Některé příkazy z Pascal:
Bitový součin - Bitový součin jiným jménem operace na smazání bitu...
8bitové celé číslo - Datový typ 8bitové celé číslo slouží pro ukládání ...
Blok příkazů - Složený příkaz je také známý jako blok. slouží pro...
Blokový komentář - V případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
Více o Pascal

Java

Některé příkazy z Java:
Násobení - Násobení je matematická operace, je možné použít v...
32bitové celé číslo - Datový typ 32bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Blok příkazů - Složený příkaz je také známý jako blok. slouží pro...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o Java

Free Pascal

Některé příkazy z Free Pascal:
Použití proměnné - Použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Příkaz přerušení - Slouží pro okamžité přerušení běhu cyklu. po zpušt...
Dělení - Dělení je matematická operace, je možné použít v p...
Více o Free Pascal

Basic

Některé příkazy z Basic:
Větší nebo rovno - Operátor Větší nebo rovno je logický operátor, kte...
Cyklus s podmínkou na konci - Testování podmínky se provádí na konci cyklu. v dů...
32bitové celé číslo - Datový typ 32bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Desítková konstanta - Desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
Více o Basic

C#

Některé příkazy z C#:
64bitové celé číslo - Datový typ 64bitové celé číslo slouží pro ukládání...
příkaz inkrementace - Příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Menší nebo rovno - Operátor Menší nebo rovno je logický operátor, kte...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o C#

Object Pascal

Některé příkazy z Object Pascal:
Blokový komentář - V případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
32bitové bezznaménkové číslo - Datový typ 32bitové bezznaménkové číslo slouží pro...
Cyklus s podmínkou na začátku - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Bitový posun vpravo - Bitový posun vpravo tolikrát posune bity vstupného...
Více o Object Pascal

C++

Některé příkazy z C++:
Menší než - Operátor Menší než je logický operátor, který se p...
Logický typ - Jeden typ který se používá na ukládání logických h...
Desítková konstanta - Desítkové konstanty jsou také známé jako decimální...
příkaz inkrementace - Příkaz inkrementace je matematická operace, která ...
Více o C++

JavaScript

Některé příkazy z JavaScript:
Sčítání - Sčítání je matematická operace, je možné použít v ...
Cyklus s podmínkou na začátku - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Logická konstanta pravda - Logická konstanta pravda používá se následovně:
Explicitní konverze na logický typ - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Více o JavaScript

Visual Basic .NET

Některé příkazy z Visual Basic .NET:
Podmíněný příkaz - Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Menší než - Operátor Menší než je logický operátor, který se p...
Použití proměnné - Použitím proměnné lze přistupovat k datům uloženým...
Hexadecimální konstanta - Šestnáctková celočíselná konstanta, také známá jak...
Více o Visual Basic .NET

FreeBASIC

Některé příkazy z FreeBASIC:
Nerovnost - Operátor Nerovnost je logický operátor, který se p...
Explicitní konverze na 8bitové celé číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Cyklus s podmínkou na začátku - Testování podmínky se provádí na začátku cyklu. př...
Blokový komentář - V případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
Více o FreeBASIC

Visual C++ .NET

Některé příkazy z Visual C++ .NET:
Explicitní konverze na 32bitové reálné číslo - Požadovaná konverze typu se může provádět následov...
Logická negace - Logický operátor negace se používá k určení opačné...
příkaz pokračování - Tento příkaz se používá ke spuštění další iteraci....
Blokový komentář - V případe víceřádkového komentáře od výchozí značk...
Více o Visual C++ .NET

C

Některé příkazy z C:
32bitové celé číslo - Datový typ 32bitové celé číslo slouží pro ukládání...
Odčítání - Odčítání je matematická operace, je možné použít v...
Řádkový komentář - V případe jednořádkového komentáře od výchozí znač...
Podmíněný příkaz - Pomocí podmínek mužeme ovládat náš program. díky p...
Více o C
V jiných jazycích: en hu cz sk